In de eerste helft van 2019 werden er in Frankrijk maar liefst 116.237 inbraken gemeld (een stijging van 1,15% tegenover het jaar ervoor). Dat is een gemiddelde van 645 inbraken per dag.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de sector van de elektronische beveiligingssystemen een sterke groei doormaakt. In de afgelopen tien jaar werd er een omzetgroei van gemiddeld +5,5% per jaar2 genoteerd. De beveiliging van particuliere woningen is een van de belangrijkste pijlers van de beveiligingssector. In 2017 had ongeveer 45% van de Franse bevolking een alarmsysteem in huis. Dat betekent dus ook dat meer dan de helft van de Fransen nog geen elektronisch alarmsysteem heeft. 32% heeft wel de intentie om op korte termijn een systeem te installeren.

Waarom direct marketing?

Hoewel een website of sociale netwerken onmisbaar zijn voor elke marketingstrategie, heeft face-to-face direct marketing toch een belangrijk voordeel als het gaat om beveiligingssystemen in woningen.

Door middel van een F2F benadering kan een meer technisch product zoals een elektronisch systeem meer in detail worden uitgelegd met behulp van een live demonstratie van de verschillende functies. Bovendien kunnen onze vertegenwoordigers vragen van potentiële klanten gerichter beantwoorden.

Deur-aan-deur bezoeken  bieden aan particuliere woningen de vertegenwoordigers bovendien een ideale gelegenheid om persoonlijk advies te geven op basis van de indeling van het gebouw, Dat maakt ook de mogelijkheid om aan een potentiële klant te visualiseren.

Op verwachtingen en zorgen te inspelen

Beveiligingssystemen komen tegemoet aan de behoefte van de consument om een hoger veiligheidsgevoel in zijn /haar woning te creëren. Het is een product dat een bepaalde onderzoek vereist van de consument, want natuurlijk wil deze heel wat vragen beantwoord zien vooraleer tot een aankoop over te gaan.

Zoals eerder vermeld, kan de vertegenwoordiger via face-to-face contact beter inspelen op de potentiële klant en directer reageren op specifieke vragen die hij of zij heeft voor zijn / haar woning,  iedereen mag dan wel dezelfde behoefte aan veiligheid hebben. De redenen om een systeem aan te schaffen verschillen per persoon, afhankelijk van het feit of er al dan niet al een systeem in de woning is geïnstalleerd.

De marketing van emotie

Naast de mogelijkheid om direct in te spelen op behoeften en vragen van de klant biedt face-to-face direct marketing een ongeëvenaarde emotionele dimensie, die men onmogelijk op een andere manier kan overbrengen.

Afhankelijk van de bron wordt geschat dat elk individu wordt blootgesteld aan ongeveer 1.000 tot 2.000 advertenties per dag4, een cijfer dat geëxplodeerd is door het internet en het toenemende gewicht van online reclame. Blootstelling aan een groot aantal merken en reclameboodschappen betekent echter niet dat er meer mensen gevoelig zullen zijn voor uw merk – overdadige communicatie kan zelfs het tegenovergestelde resultaat hebben.

Face-to-face maakt het mogelijk om het menselijk contact binnen de marketing te herstellen en sterkere relaties met potentiële klanten te creëren. Dit is des te belangrijker in de sector van de beveiligingssystemen, waar emotie een belangrijke rol speelt in de uiteindelijke beslissing van de consument.

Vertegenwoordigers op het terrein

Door een beroep te doen op een extern verkoopteam kunnen bedrijven een groot aantal potentiële klanten bereiken zonder dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt, ook als het bedrijf geen groot verkoopteam heeft.

Tawkr werkt met elektronische- beveiliging- bedrijven samen en zorgt ervoor dat elke vertegenwoordiger het merk nauwgezet vertegenwoordigt om zo de doelstellingen van het bedrijf te bereiken. De vertegenwoordigers zijn verkoopmedewerkers die getraind zijn in het gebruik van het product en het merk kennen zodat ze op alle vragen van potentiële klanten kunnen antwoorden en een perfect  product kunnen presenteren.

De markt voor elektronische beveiligingssystemen groeit nog steeds en er zijn nog altijd tal van mogelijkheden voor spelers in deze sector om zich te onderscheiden van de concurrentie. Door face-to-face toe te voegen aan uw multichannel-marketingstrategie kunt u voorsprong nemen en potentiële klanten aanspreken die anders onbereikbaar zouden zijn.