Als specialist in face-to-face marketing werkt Tawkr samen met tal van goede doelen om hen te helpen bij het voeren van fondsenwerving campagnes en het aantrekken van nieuwe donateurs. In deze blog leggen we uit hoe fondsenwerving in een F2F-omgeving precies werkt.

Waarom face-to-face

Heel wat liefdadigheidsinstellingen en NGO’s geven in onze toch wel ultra-gedigitaliseerde wereld nog altijd de voorkeur aan de face-to-face (F2F) methode. Dit blijft een van de belangrijkste kanalen om fondsen te genereren en nieuwe donateurs aan te trekken. Sommige verenigingen verminderen zelfs hun digitale marketingsbudget ten gunste van hun face-to-face marketing budget, wat aantoont dat dit toch een erg effectieve methode van marketing blijft.

Face-to-face marketing maakt het voor verenigingen en organisaties mogelijk om potentiële donateurs te bereiken die ze anders misschien niet zouden kunnen bereiken – en dit geldt des te meer sinds de invoering van de AVG.

De AVG wetgeving beschermt namelijk consumentengegevens, waardoor het voor organisaties moeilijker wordt om de contactinformatie te verkrijgen van potentiële donateurs en hen te contacteren.

Het is niet altijd even gemakkelijk om te weten te komen hoe u een goed doel kan steunen dat ons nauw aan het hart ligt. Soms volstaat het om mensen te informeren over hoe ze doelen kunnen steunen of om hun bewustzijn te vergroten. Zo kunnen vaak vaste donateurs bekomen worden.

Heel weinig mensen nemen zelf het initiatief om te doneren. Vaak moeten ze worden aangemoedigd en face-to-face marketing is een perfecte manier om dat te doen.

Steeds meer verenigingen maken tegenwoordig gebruik van professionele organisaties zoals Tawkr voor hun face-to-face fondsenwerving om op die manier veel meer potentiële donateurs te kunnen bereiken.

Duidelijke doelstellingen vaststellen

Voordat er met de fondsenwerving wordt gestart, moet er voor het goede doel eerst één of meerdere specifieke doelstellingen worden bepaald. Het voordeel van face-to-face fondsenwerving is dat het gemakkelijk is om de resultaten te meten. De doeltreffendheid van een campagne kan namelijk gemakkelijk worden gemeten op basis van prestatie-indicatoren, zoals het aantal of  een percentage van  nieuwe donateurs of de ontvangen donaties.

Ook op het vlak van return on investment is face-to-face marketing een van de meest effectieve methoden. Dit geldt in het bijzonder voor Tawkr, omdat onze klanten alleen betalen voor behaalde doelstellingen, zonder campagnekosten.

Naast de voorwaarden op het gebied van regelgeving en de toestemming om fondsen te werven in de openbare ruimte, moeten er aan het begin van een fondsenwervingscampagne enkele belangrijke punten bekeken worden:

  • Hoe past de F2F-campagne in de algemene marketingstrategie van de organisatie, hoe lang moet ze duren en wat zijn de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn?
  • Welke interne middelen kunnen worden ingezet voor F2F? Organisaties hebben behoefte aan gekwalificeerd en getraind personeel, voorbereiding en organisatiestijd, maar ook aan flyers en andere materialen.
  • Welke externe middelen kunnen door de vereniging worden gebruikt? Het inhuren van een kantoor kan de interne druk verlichten of een campagne op grotere schaal toelaten.

De keuze van de doelstelling is bij elk goed doel natuurlijk anders. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aantal donateurs dat in een bepaalde periode worden bereikt, het totale bedrag aan ingezamelde middelen gedurende een bepaalde periode of de gemiddelde donatie per donor.

Uw boodschap overbrengen

F2F fondsenwerving is de ideale manier om uw boodschap over te brengen, vooral omdat mensen en verenigingen bij liefdadigheidsacties het opkomen voor goede doelen zeer ter harte nemen.

Het is belangrijk om een duidelijke boodschap op te stellen die iedereen boeit en tegelijk gevoelig maakt voor het goede doel in kwestie. Een belangrijk onderdeel van onze voorbereiding is de opleiding van onze ambassadeurs die de verenigingen en NGO’s vertegenwoordigen. We zorgen ervoor dat elke fondsenwerver een gepersonaliseerde boodschap overbrengt aan zijn of haar gesprekspartner, met respect voor het merkimago en volledig in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Een positieve indruk maken

Face-to-face fondsenwerving is ook een ideale gelegenheid om een positief imago voor de organisatie te creëren. Gemiddeld vinden er voor elke verworven donateur tussen de 40 en 50 gesprekken plaats. Niet iedereen wordt onmiddellijk donateur, maar dat betekent niet dat ze het nooit zullen worden.

Vandaar het belang om een goede eerste indruk achter te laten en het bewustzijn rond het goede doel te verhogen. Op die manier kan je een blijvende indruk maken op potentiële toekomstige donateurs.

Van uitstraling over houding tot taal, niets wordt aan het toeval overgelaten om ervoor te zorgen dat onze ambassadeurs uw vereniging trouw vertegenwoordigen en na elk gesprek een positieve indruk achterlaten.

Onze aanpak van fondsenwerving gebeurt in nauwe samenwerking met de organisaties met wie we in zee gaan. We doen er alles aan om de vastgestelde doelen te bereiken. Om meer te weten te komen over hoe Tawkr werkt met liefdadigheidsinstellingen nodigen we u uit om onze casestudies te lezen.